Календар такмичења и смотри ученика основних школа за школску 2020/2021. годину

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2021/01/Kalendar-takmi%C4%8Denja-i-smotri-20-21.pdf

Слике са такмичења

  • Општинско такмичење у знању страних језика