Календар такмичења и смотри ученика основних школа за школску 2021/2022. годину

https://mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2021/12/STRUCNO-UPUTSTVO-o-organizovanju-takmicenja-i-smotri-ucennika-osnovnih-i-srednjih-skola-0-21.pdfhttp://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2021/01/Kalendar-takmi%C4%8Denja-i-smotri-20-21.pdf

Слике са такмичења

  • Општинско такмичење у знању страних језика