Чланови тима:

Виолета Чејовић
Данијела Филиповић
Ивана Марковић
Катарина Илић
Марија Тодоровић
Мирјана Николић
Славица Ивић
Станко Стојановић