Чланови тима:

Љиљана Шпика
Весна Станковић
Дејан Животић
Ивана Марковић
Маја Костић
Мирјана Николић
Павле Јовановић
Тамара Станојевић