Чланови тима:

Љиљана Шпика
Александар Симић
Ана Палић
Весна Станковић
Весна Станковић
Виолета Чејовић
Данијела Филиповић
Дејан Животић
Ивана Марковић
Катарина Илић
Лидија Андрејевић
Маја Костић
Марија Андрејић
Марија Стојићевић
Милена Девић
Милена Игић
Мирјана Николић
Павле Јовановић
Саша Ђокић
Сузана Милутиновић