Комисија за израду Годишњег плана рада образује се за сваку школску годину како би у прописаном року био усвојен план рада за следећу школску годину. Комисију именује директор школе.

Чланови тима: