Чланови тима:

Весна Станковић
Данијела Филиповић
Даница Илић
Дејан Животић
Емилија Милановић
Ивана Марковић
Марија Андрејић
Милена Игић
Мирјана Николић
Павле Јовановић