На основу одлуке Наставничког већа о ритму радног дана, радно време у ОШ „Свети владика Николај“ почиње у 6,00 часова, завршава се у 20,00 часова.Настава другог циклуса образовања у Брадарцу, Барама и Кличевцу почиње у 7,30 часова. У осталим насељима где се изводи први циклус образовања преподневна смена почиње у 08,00 часова.

У  Барама радиће две смене. У Брадарцу у преподневној смени радиће пет одељења предметне наставе, и то: V1, VI1, VII1, VIII1 и VIII2, и два одељења разредне наставе.  У Барама у преподневној смени радиће четири одељења: V3, VI3, VII3 и VIII3. У поподневној смени  часова радиће одељења: I9, IV9 и II9 – III9.

У осталим подручним одељењима рад ће се одвијати у преподневној  смени.

Рад у школској 2020/2021. години одвија се по Календару који је дат од стране Министарства просвете науке и технолошког развоја Републике Србије. Прво полугодиште почиње у уторак, 1. септембра 2020. године, а завршава се у петак, 29. јануара 2021. године.  Друго полугодиште почиње у понедељак, 18. јануара 2021. године. Друго полугодиште завршава се у уторак, 8. јуна 2021. године за ученике осмог разреда, односно у уторак, 22. јуна 2021. године за
ученике од првог до седмог разреда.”
Зимски распуст почиње у понедељак, 21. децембра 2020. године, а завршава се у петак, 15. јануара 2021. године.”
Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 26. марта 2021. године и у суботу, 27. марта 2021. године, а завршни испит у среду, 23. јуна 2021. године, у четвртак, 24. јуна 2021. године и у петак, 25. јуна 2021. године.”Пролећни распуст почиње у петак, 30. априла 2021. године, а завршава се у  петак, 7. маја 2021. године. У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 10/2018, 101/07 и 92/11). У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве  у  Другом светском рату, Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на Косовску битку.  Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра, Свети Сава 27. јануара, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла, Дан победе 9. маја, Видовдан 28. Јуна, Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве  у  Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу. Осми новембар 2019. обележава се као Дан просветних радника.

Припремна настава у трајању од 5 дана за ученике од V – VIII разреда упућене на поправни испит, поправни и разредни испити организоваће се у августу 2021. године.

Први класификациони период (прво тромесечје) завршава се 11. новембра 2020. године, а трећи класификациони период (друго тромесечје) завршава се 10. априла 2021. године. Саопштавање успеха ученицима и свечана подела књижица и сведочанстава за ученике VIII разреда, родитељски састанци и свечана подела књижица ученицима од  I – VII разреда одржаће се у понедељак, 28. јуна 2021. године. Настава почиње по утврђеном времену.

Јесењи крос ће се одржати када и Крос РТС-а, а пролећни крос одржаће се радног ненаставног дана у мају. Дан Школе ће се одржати у мају 2021.године. Друштвено-користан рад ће се организовати у терминима када нема редовне наставе.

Наставници долазе на наставу 30 минута пре почетка наставе. У школи дежурају наставници. Дежурни наставници су обавезни да дежурство отпочну 30 минута пре почетка наставе, а заврше га после испраћања ученика. Дежурни  наставници у Брадарцу, Барама и Кличевцу су обавезни да испрате ученике до доласка аутобуса. Дежурство наставника је унето у решење о распоређивању радника за школску 2020/2021.годину као и у решења о 40-часовној радној недељи. У нашим осмогодишњим школама имамо и дежурне ученике.